„Kodeks Budowlany – charakterystyka i przyszłość” kolejnym wartościowym spotkaniem Koła

pzitb_logo_NEWS_WATDnia 20 marca 2015 roku odbyło się kolejne spotkanie Koła Młodych PZITB  pod tytułem „Kodeks budowlany- charakterystyka i przyszłość”. Gościem specjalnym był pan Andrzej Bartkowski- były minister budownictwa, a obecnie członek Komisji Kodyfikacyjnej, który przybliżył nam temat kodeksu budowlanego oraz planowanych zmian w prawie budowlanym. Swoją obecnością  zaszczycił nas również przewodniczący PZITB Oddziału Warszawskiego – pan Zbigniew Tyczyński.

Spotkanie rozpoczęło się punktualnie o godzinie 16:00, a jako pierwszy głos zabrał kpt. Bartłomiej Pieńko, który przywitał wszystkich zgromadzonych i przedstawił planowany przebieg zebrania. Następnie Jakub Szymczak wspomniał o bieżących sprawach Koła, związanych m.in. z powiększającą się liczbą członków (co nas cieszy).  Zaraz po nim głos zabrała Klaudia Ozcelik- koordynator  do spraw WorkCampu naszego Koła. Zaprezentowała ona osiągnięcia grupy zajmującej się organizacją tego przedsięwzięcia, a wśród poruszonych tematów znalazły się: kryteria wyboru obiektu – Domu Dziecka we Włocławku- jako miejsca realizacji projektu i zakres prac remontowych, jakie mają zostać wykonane. Klaudia zaprezentowała również pomysły na rozwiązanie niektórych problemów związanych z odnowieniem budynku, przygotowane przez członków jej zespołu.

Kolejny punkt spotkania to prezentacje. Tym razem wystąpiły dwie grupy. W skład pierwszej z nich weszli: Grzegorz Podbielski, Maciej Połynka, Paweł Olszewski, Marcin Olszewski. Przygotowali oni informacje na temat „Budownictwo modułowe”. Olga Spiżewska, Szewczyk Tomasz, Łukasz Świniarski- to członkowie drugiego zespołu, a tytuł ich prezentacji to „ Beton przepuszczający światło”. Niewątpliwie niewielka próbka takiego betonu, jaka została pokazana w czasie tej prezentacji, wzbudziła wielkie zainteresowanie osób zgromadzonych na sali.

Prezentację pt. „Budownictwo modułowe” wygłosili (od lewej): Maciej Połynka,Grzegorz Podbielski, Marcin Olszewski, Paweł Olszewski.

Prezentację pt. „Budownictwo modułowe” wygłosili (od lewej): Maciej Połynka, Grzegorz Podbielski, Marcin Olszewski, Paweł Olszewski.

Łukasz Świniarski, Olga Spiżewska, Szewczyk Tomasz przygotowali prezentację  „Beton przepuszczający światło”

Łukasz Świniarski, Olga Spiżewska, Szewczyk Tomasz przygotowali prezentację
„Beton przepuszczający światło”

Po części związanej z prezentacjami nadszedł czas na główny punkt spotkania, czyli wystąpienie pana Andrzeja Bratkowskiego. W swoim krótkim wystąpieniu przedstawił nam strukturę i sposób pracy Komisji Kodyfikacyjnej, opowiedział o zmianach w prawie budowlanym oraz kiedy możemy spodziewać się ich wejścia w życie. Następnie odpowiadał na pytania zadawane przez członków koła, wśród nich znalazły się:

1. Jakie obiekty będzie można wybudować na tzw. zgłoszenie?
2. Czy planowane są zmiany związane ze zdobywaniem uprawnień budowlanych?
3. BHP – kto będzie odpowiedzialny za przestrzeganie go na budowie?
4. Czy kodeks porusza sprawy wywłaszczeniowe?
5. Z czego wynika różnica między uprawnieniami architektów a inżynierów budownictwa?

dr inż. Andrzej Bratkowski opowiada o Kodeksie Budowlanym

dr inż. Andrzej Bratkowski opowiada o Kodeksie Budowlanym

Całość spotkania podsumował pan Zbigniew Tyczyński. W swojej przemowie zaznaczył, jak bardzo trudny i niebezpieczny jest nasz przyszły zawód, dlatego praktyka jest czymś niezbędnym i najważniejszym. Uczulił nas też, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy nie bać się pytać osób z doświadczeniem i gruntowną wiedzą, bo takie rozmowy uczą.

Opracowała Julita Dudar