Wycieczka na budowy Q22 i Prime Corporate Center

pzitb_logo_NEWS_WATW ramach działalności Koła Młodych PZITB dnia 24 i 25 marca odbyły się wycieczki na place budowy dwóch dużych warszawskich inwestycji –  Q22 i Prime Corporate Center.

Jako pierwszy odwiedziliśmy wieżowiec Q22, mieszczący się przy ul. Jana Pawła II 22. Odbyło się to za zgodą inwestora przedsięwzięcia, a mianowicie Echo Investment S.A oraz firmy Modzalewski & Rodek Sp. z o.o.- generalnego wykonawcy.

Q22 - stan obecny

Q22 – stan obecny

Po zaopatrzeniu w kaski, kamizelki odblaskowe i odpowiednie obuwie, rozpoczęliśmy zwiedzanie wszystkich istniejących kondygnacji budynku ( 5 podziemnych i 24 nadziemnych). Panowie Artur Rakoczy – kierownik budowy i Marek Skalski – przedstawiciel firmy wykonawczej przedstawili nam prezentację multimedialną zawierającą podstawowe dane techniczne oraz technologiczne dotyczące obiektu . Dotyczyła ona prawie wszystkich elementów oglądanej konstrukcji od zapewniających szczelność fundamentu ścian szczelinowych po unikatowe zbrojenia widoczne na ostatnim wzniesionym piętrze . Za przemiłą atmosferę i ogrom przekazanych informacji oprowadzającym podziękowaliśmy brawami.

Prezentacja multimedialna Q22

Prezentacja multimedialna Q22

Następnego dnia wkroczyliśmy na plac budowy Prime Corporate Center, znajdujący się przy ul. Grzybowskiej 76/78. Inwestorem tego projektu jest Golub GetHouse, natomiast wykonanie stanu surowego powierzono firmie Warbud S.A.

Najwyższa wybudowana kondygnacja Prime Corporate Center

Najwyższa wybudowana kondygnacja Prime Corporate Center

Na tą chwilę budynek osiągnął połowę zakładanej wysokości. Funkcję kierowniczą przy wykonywaniu tego obiektu pełni Jarosław Ruba. Był on również naszym przewodnikiem w czasie wycieczki. Doświadczenie dnia poprzedniego ułatwiło nam dobieranie trafnych pytań, na które zawsze otrzymywaliśmy wyczerpujące odpowiedzi. Pan kierownik poruszał z nami tematy technologiczne ( m.in. sposób wpompowywanie mieszanki betonowej na najwyższe kondygnacje), ale dzielił się również doświadczeniami z codziennej praktyki inżynierskiej.

Członkowie Koła MK PZITB WAT na budowie Prime Corporate Center

Członkowie Koła MK PZITB WAT na budowie Prime Corporate Center

Bez wątpienia było to wartościowe doświadczenie dla wszystkich członków Koła. Naszym Opiekunom pragniemy serdecznie podziękować za poświęcony nam czas oraz życzymy rychłej realizacji obu inwestycji.

Opracowała Angelika Kłos