Spotkanie Koła Młodych PZITB SGGW z absolwentami WBiIŚ

pzitb_logo_NEWS_SGGWW poniedziałek, 13 kwietnia 2015 roku, w Centrum Wodnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbyło się kolejne spotkanie Koła Młodych PZITB SGGW. Zaproszono na nie absolwentów Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska, którzy wygłosili prezentacje poruszające bardzo ciekawą dla słuchaczy tematykę związaną z technologią BIM oraz mieszankami mineralno-asfaltowymi.


Pierwszy z referatów pt. „Projektowanie przyszłości z zastosowaniem technologii BIM” przedstawił inżynier Adrian Bałazy. Dotyczył on modelowania informacji o budynkach i budowlach za pomocą cyfrowo odzwierciedlonych fizycznych i funkcjonalnych właściwości obiektu. Autor zaprezentował także najnowsze rozwiązania stosowane przez producentów specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego do projektowania. W prezentacji podkreślono fakt, że najnowsze programy są zwrócone w stronę szybkiej wymiany i generowania informacji o budynku, co znacznie ułatwia sam proces projektowania.

20150413_192743

Adrian Bałazy podczas swojej prezentacji

Drugi referat wygłosił inżynier Łukasz Cichacki. Omówił w nim produkcję i wbudowywanie mieszanek mineralno-asfaltowych. Co ciekawe, w tym wystąpieniu Prelegent bazował na własnym doświadczeniu zawodowym, które zdobył pracując przy produkcji omawianych mieszanek w firmie Skanska.
Na koniec spotkania Goście zachęcili obecnych do korzystania z powstałej niedawno strony internetowej ->link. Studencibudownictwa.pl to portal internetowy mający na celu pomoc studentom budownictwa w poszerzaniu swojej wiedzy, jak również wymianę informacji z kolegami z branży.

20150413_192807

Członkowie Koła słuchający referatów

Opracował: Radosław Bartołd