Spotkanie z przedstawicielami ICE oraz szkolenie firmy VELUX – 25.04.2015 r.

ICE-VELUXGdy inni odpoczywają po pięciu dniach pracy (bądź nauki), Koło Młodych PZITB WAT nie próżnuje. Tak też było w ostatnią sobotę, 25 kwietnia 2015 r., gdy na naszej Uczelni, a dokładniej w Klubie WAT gościliśmy przedstawicieli Institution of Civil Engineers (ICE) oraz firmy VELUX.

Spotkanie z przedstawicielami ICE – Adrianem Biesegą oraz Arkadiuszem Piotrowskim – przedstawicielami ICE w Polsce, rozpoczęło się o godzinie 8:30. Na wstępie panowie opowiedzieli nam, czym jest Institution of Civil Engineers oraz przedstawili jej historię. Następnie poruszyli kwestię korzyści wynikających z przynależności do ICE i uzyskania uprawnień – m.in. podniesienie kwalifikacji, zwiększenie szansy zatrudnienia na zagranicznych rynkach pracy oraz nabywanie doświadczenia poprzez wymianę informacji z inżynierami z całego świata.

Kolejno przedstawiono nam strukturę członkowską ICE oraz w jaki sposób można dołączyć. Warto w tym miejscu nadmienić, że studenci, którzy chcą przynależeć do ICE, nie ponoszą opłaty członkowskiej. Otrzymują za to dostęp do zasobów ICE – m.in. bibliotek czy prasy. W przypadku chęci rozwoju w ramach ICE po ukończeniu studiów, wymagana już jest opłata członkowska.

Prezentacja informacyjna Institution of Civil Engineers

Prezentacja informacyjna Institution of Civil Engineers

Na koniec panowie podsumowali wszystkie przekazane informacje oraz zachęcili do członkostwa.

 

Kilka minut po godzinie 9. rozpoczęło się szkolenie firmy VELUX. Głos zabrali panowie Krzysztof Wypych – dyrektor regionalny oraz Michał Stania – reprezentant firmy w województwie mazowieckim. Wstępem do szkolenia była prezentacja filmowa VELUX oraz przedstawienie oferty. Następnie przeszliśmy do zagadnień szczegółowych – w tym do sposobów doboru odpowiednich okien czy ich charakterystyki konstrukcyjnej. Kolejno poruszone zostały cele projektowania okien – ograniczenie grubości ram oraz tzw. bilans energetyczny okna, czyli analizę zysków i strat ciepła związanych z umiejscowieniem okna w połaci dachowej.

Prezentacja szkoleniowa firmy VELUX

Prezentacja szkoleniowa firmy VELUX

Chwilę później panowie poruszyli kwestie montażowe. Szczegółowo zostały omówione zasady odpowiedniego zamontowania okna w połaci dachowej, w tym sposoby montażu dla różnych przypadków rozstawu krokwi dachowych. Przedstawiono nam także typowe błędy montażowe.

Na zakończenie panowie odpowiedzieli na nasze pytania (których było sporo) oraz ogłosili mały konkurs wiedzy uzyskanej podczas tego szkolenia. Nagrodą były 4 egzemplarze książki Tomasz Błaszczyński i inni – Dachy. Podstawy projektowania i wykonawstwa.

Zdjęcie grupowe Członków MK PZITB Oddział Warszawski i przedstawicieli firmy VELUX

Zdjęcie grupowe Członków MK PZITB Oddział Warszawski i przedstawicieli firmy VELUX

Każdy obecny na sali otrzymał certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

Pragniemy serdecznie podziękować przedstawicielom Institution of Civil Engineers oraz firmy VELUX za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

Opracował Daniel Andraszewski