Aktywnie na Politechnice Warszawskiej

SpotkanieKoło młodych PZITB filia przy Politechnice Warszawskiej reaktywowało swą działalność w ostatnim miesiącu. W dniu 14.05.2015r odbyło się spotkanie koła. Członkowie stali się pełnoprawnymi działaczami koła młodych PZITB poprzez podpisanie deklaracji.

­

Od samego początku wzięliśmy się do prężnego działania. Poszczególne sekcje zaprezentowały swoje pomysły oraz przedstawiły poziom zaawansowania obecnych projektów.  Już od pierwszego spotkania zaczęliśmy realizować nasz program treninguSzkolenie z zarządzania projektami umiejętności miękkich. Marta zaprezentowała nam najwyższy budynek świata Burdż Chalifa. Analizowaliśmy innowacyjne technologie zastosowane w trakcie jego budowy oraz dyskutowaliśmy o poziomie energooszczędności tego wieżowca. Mamy wiele pomysłów i planów. Żywimy nadzieje ze wszystkie uda nam się zrealizować w jak najszybszym czasie.

Po spotkaniu koła odbyło się szkolenie z „zarządzania projektami”. W szkoleniu wzięły udział również delegacje z WATu oraz SGGW. Prelegentem, który zechciał podzielić się z nami swoją wiedzą był Wiktor Miałkowski. Jako wieloletni praktyk i certyfikowany trener, w ciekawy sposób przekazał nam swoją wiedzę na temat pracy w zespole, który jak wiemy musi dobrze funkcjonować aby realizowany projekt mógł zostać zakończony sukcesem. Dowiedzieliśmy się również od czego powinniśmy zacząć rozpoczęcie nowego projektu, bo bez dobrego planu, nasze szanse na powodzenie drastycznie maleją. I tu pojawia się koncepcja, którą dokładnie omówił i zachęcił do jej stosowania nasz gość, a mowa tu o koncepcji S.M.A.R.T. Sama nazwa pochodzi od angielskich słów rozpoczynających się od poszczególnych liter tego hasła, a dokładnie są to: Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound. Ta koncepcja precyzyjnie określa w jaki sposób należy opisać dany projekt aby doszedł on do skutku. Tłumacząc te słowa dowiemy się, że nasz projekt musi mieć konkretny cel, musi być mierzalny, realny, możliwy do osiągnięcia ale przede wszystkim musimy znać czas jego zakończenia.

Nasz prelegent wykładu przygotował również serię ćwiczeń indywidualnych, żeby każdy mógł się sprawdzić czy, to czego się dowiedzieli w teorii, potrafią zastosować w praktyce. Wszyscy obecni na szkoleniu wykazywali zainteresowanie tym tematem co było widoczne przez aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach.

Po zakończonym spotkaniu, Pan Wiktor Miałkowski wyraził chęć poprowadzenia kolejnych szkoleń za co jesteśmy bardzo wdzięczni i liczymy na dalszą współpracę. Serdecznie dziękujemy naszemu gościowi za poświęcony czas i przekazaną wiedzę.

Opracowali Katarzyna Trojak i Tomasz Adamski