Spotkanie z MOIIB – 29.05.2015 r.

W piątek 29 maja 2015 roku w godzinach popołudniowych gościliśmy na naszej Uczelni przedstawicieli Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Spotkanie rozpoczęło się parę minut po godzinie 16. Rolę konferansjera tym razem pełniła Olga Spiżewska i pomimo faktu, że był to jej debiut w tego typu przedsięwzięciach, spotkanie poprowadziła odpowiednio przygotowana i w pełni profesjonalnie.

Swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa:

  • Mieczysław Grodzki – Przewodniczący Rady MOIIB
  • Roman Lulis – Zastępca Przewodniczącego Rady MOIIB
  • Eugeniusz Koda – Przewodniczący Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej MOIIB
  • Mieczysław Wodzicki – Redaktor Biuletynu MOIIB „Inżynier Mazowsza”

Dodatkowo zjawili się przedstawiciele naszego Wydziału:

  • dr inż. Bogdan Wojewódzki – prodziekan ds. kształcenia
  • dr inż. Sławomir Onopiuk – zastępca dyrektora Instytutu Inżynierii Lądowej
  • gen. dyw. Janusz Lalka, prof. wizyt. – kierownik Zakładu Inżynierii Wojskowej

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania, głos zabrał pan Mieczysław Grodzki. Jego prezentacja dotyczyła przede wszystkim charakterystyki MOIIB z wykorzystaniem pokaźnej ilości dokumentacji fotograficznej. Przedstawił nam historię Izby i jej strukturę. Następnie poruszył tematy realizowanych szkoleń oraz temat Zjazdów PIIB. Na koniec opowiedział o innych podejmowanych inicjatywach, niekoniecznie już związanych bezpośrednio z budownictwem – np. takich jak wyjazdy sportowe.

pan Mieczysław Grodzki podczas pierwszej części spotkania

Pan Mieczysław Grodzki podczas pierwszej części spotkania | fot. zasoby własne

 

W drugiej części spotkania głos zabrał pan Eugeniusz Koda, który przeszedł do meritum i opowiedział nam szczegółowo o egzaminie na uprawnienia budowlane. Przedstawił szczegółową statystykę dotyczącą ilości wydanych uprawnień w poszczególnych Izbach oraz ich podział na specjalizacje. Kolejno omówiliśmy podziała uprawnień na specjalizacje oraz ich ograniczeń ze względu na ukończony kierunek studiów wyższych. Następnie przeszliśmy to szczegółowego przedstawienia rygorów do spełnienia, aby przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane – warto w tym miejscu nadmienić, że praktykę zawodową honorowaną przez Izbę można rozpocząć po ukończeniu III roku studiów inżynierskich. Dokumentacja tej praktyki nie jest już realizowana w dzienniku praktyk, a w formie oświadczenia (praca w kraju) lub zaświadczenia (praca za granicą, tłumaczone notarialnie) wydanego przez pracodawcę. Oznacza to istotne uproszczenia w dokumentowaniu doświadczenia w celu uzyskania uprawnień budowlanych.

Pan Eugeniusz Koda opowiada szczegółowo o egzaminie na uprawnienia budowlane

Pan Eugeniusz Koda opowiada szczegółowo o egzaminie na uprawnienia budowlane | fot. Mieczysław Wodzicki

Następnie dowiedzieliśmy się z jakich dokładnie elementów składają się egzaminy ustny i pisemny oraz jakie są opłaty za nie. Na koniec spotkania my przejęliśmy inicjatywę, zadając pytania. Niewątpliwie najciekawszym z nich było pytanie o postęp prac nad dostosowywaniem materiału na studiach tak, aby absolwenci byli zwolnieni z egzaminu na uprawnienia budowlane. Dowiedzieliśmy się, że niestety na tę chwilę na szczeblu krajowym nie są podjęte żadne konkretne decyzje.

Spotkanie zakończyło się pamiątkową fotografią.

Pamiątkowe zdjęcie z naszymi Gośćmi

Pamiątkowe zdjęcie z naszymi Gośćmi | fot. Mieczysław Wodzicki

Pragniemy serdecznie podziękować naszym Gościom za przybycie i poświęcony czas.

Opracował Daniel Andraszewski

Powyższe zdjęcia załączone są za uprzejmością i zgodą ich właściciela – pana Mieczysława Wodzickiego, Redaktora Biuletynu MOIIB „Inżynier Mazowsza