O wykopach w mieście

IMG_20160120_193718W środę 20 stycznia odbyło się spotkanie z Panem Piotrem Rychlewskim, kierownikiem Pracowni Inżynierii Geotechnicznej w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów.

Wykład naszego gościa poprzedziła krótka prezentacja multimedialna o nieco tajemniczym tytule: „Drukowane domy”, którą poprowadzili członkowie naszego koła naukowego: Tomasz Kwiatkowski, Mateusz Rutkowski, Adrian Sionek oraz Emil Węgłowski. Dzięki ich wysiłkom pozostali członkowie koła zostali po krótce zapoznani z ideą druku 3D w budownictwie. Prezentacja nawiązywała do dwóch podstawowych trendów stosowania technologii druku trójwymiarowego w nowoczesnym budownictwie: Counter Craftingu, na który autorzy prezentacji położyli szczególny nacisk oraz technologii prefabrykacji domów poza placem budowy.

Jako kolejny zabrał głos nasz gość specjalny Pan Piotr Rychlewski, który wygłosił prezentację pt.: „Głębokie wykopy w gęstej zabudowie”. Pan Piotr skoncentrował się na ukazaniu problemu jakim jest organizacja placu budowy oraz zabezpieczenie głębokiego wykopu budowlanego podczas trudnych warunków miejscowych związanych z bliskim położeniem działek i budowli wielokondygnacyjnych. Prezentacja Pana Piotra Rychlewskiego opiewała w sposób szczególny na zabezpieczenia stateczności wykopu, w tym między innymi: ideę stosowania tzw. ścianek berlińskich oraz ścianek szczelnych.
Całość prezentacji Pana Rychlewskiego wzbogaciły jego liczne i niezwykle cenne dygresje związane z praktyką stosowania poszczególnych rozwiązań inżynierskich oraz fotografie i zdjęcia z wielu placów budowy w Warszawie i Polsce.

Uczestnicy spotkania zainteresowani w sposób szczególny zagadnieniami związanymi z budownictwem komunikacyjnym nie mogli narzekać na nudę, gdyż Pan Piotr poruszył tematykę posadawiania podpór i przyczółków mostowych oraz uchylił rąbka tajemnicy związanego z budową drugiej linii warszawskiego metra.

Uczestnikom spotkania rozdane zostały materiały dot. posadawiania obiektów na fundamentach palowych. Pan Piotr zaprosił również członków KM PZITB naszej uczelni do wzięcia udziału w seminarium organizowanym przez IBDiM 3. Marca 2016 oraz podarował naszej bibliotece materiały wydane przez instytut, w którym pracuje.
Pan Piotr wyraził również chęć dalszej współpracy z naszym kołem.

Dziękujemy Panu Piotrowi za tak wspaniałą prezentację i zapraszamy ponownie w progi naszej uczelni!

IMG_20160120_175002

_______________________
Opracował: Marcin Krupka

Jedna myśl nt. „O wykopach w mieście

Możliwość komentowania jest wyłączona.