Grunty, grunty, grunty…

Źródło: www.naprawa-sciany.pl

Źródło: www.naprawa-sciany.pl

Zapewne wielu z nas marzy o pięknym domu z ogródkiem, który byłby dla niego bezpiecznym miejscem, azylem, w którym mógłby się schronić. Jednak często nie zdajemy sobie sprawy jak ważna jest wcześniejsza wizja terenu. Chodzi o to, aby wykonać dokładne badania podłoża jeszcze przed kupnem działki i budową domu.

Na początku powinniśmy sami rozejrzeć się po terenie zwracając szczególną uwagę na zbiorniki wodne znajdujące się w okolicy – stawy, jeziora, rowy melioracyjne – jak wysoko stoi w nich woda, czy są odpowiednio utrzymane. Warto zwrócić uwagę czy w sąsiedztwie nie znajdują się cegielnie. Stare wyrobiska często zasypywane są gruzem, śmieciami, gruntem bez wcześniejszego zagęszczenia. Czy działka nie jest położona na zboczu, który może nie być stateczny.
Wstępne informacje o gruncie możemy zasięgnąć od sąsiadów. Jednak nigdy nie da nam to wystarczającej pewności odnośnie bezpieczeństwa terenu, który chcemy zagospodarować, gdyż budowa geologiczna sąsiednich terenów może się znacząco różnić. Warto więc zatem zwrócić się o poradę do specjalisty- geotechnika. Określi on m.in. poziom wody gruntowej, sprawdzi występowanie gruntów nośnych, oceni, czy dany teren nadaje się pod zabudowę, przygotuje dokumentację badań podłoża gruntowego. Dokument ten zawiera zaznaczone punkty badań, przekroje, informacje o poziomie wody, stateczności wykopów, nasypów itp. Zasięgnięcie porady i pomocy geotechnika nie tylko upewni nas co do terenu, na którym chcemy zamieszkać, ale także pozwoli uniknąć ewentualnych dodatkowych kosztów związanych z posadowieniem na słabych gruntach. Chyba nikt z nas nie chciałby dowiedzieć się po podpisaniu umowy kupna działki, że nie nadaje się ona do zabudowy.
Geotechnik wykonuje szereg badań laboratoryjnych i terenowych, do których zaliczamy m.in.

  • wiercenia badawcze, im więcej odwiertów, tym badanie dokładniejsze( za minimum uważa się trzy). Najczęściej odwierty sytuuje się w narożach budynku i ewentualnie na przecięciu przekątnych. Zakres głębokościowy badań zależy od warunków gruntowo-wodnych oraz od wielkości projektowanego budynku i planowanej głębokości posadowienia. Zwykle wiercenia wykonywane są na głębokość 4-5m. Koszt wykonania 3 odwiertów głębokości 5m wynosi 1000-1500zł.
  • sondowania badawcze, pobór próbek gruntów i wód, pomiar zwierciadła wody gruntowej) oraz badania laboratoryjne (oznaczenie parametrów geotechnicznych gruntu: stopnia plastyczności, wskaźnika zagęszczenia oraz składu chemicznego wód gruntowych, między innymi agresywności w stosunku do betonu).
Źródło: www.geotest.pl

Źródło: www.geotest.pl

Aby zapoznać was ze skutkami jakie może nieść nie wykonanie badań geotechnicznych oraz utwierdzić wszystkich jak jest to ważne chciałabym abyście zapoznali się z poniższym przykładem „ z życia wziętym”:

„Dom w Międzylesiu

Parterowy, niepodpiwniczony budynek z użytkowym poddaszem wybudowany został bez wykonanych badań geotechnicznych.(…) W krótkim czasie po zakończeniu budowy na ścianach budynku pojawiały się rysy i pęknięcia. Największe szczeliny miały szerokość ok. 6-7mm. Pęknięcia uwidoczniły się na zewnętrznych ścianach budynku. Właścicielka domu po konsultacjach z konstruktorem zleciła wykonanie badań geotechnicznych. Wokół budynku przy jego zewnętrznych ścianach wykonano osiem otworów badawczych. Przeprowadzone badania wykazały, że pod powierzchnią terenu występują grunty nasypowe.(…) Zróżnicowana głębokość zalegania gruntów organicznych spowodowała, że jeden z narożników budynku posadowiony został w pobliżu gruntów nośnych, a pozostała część fundamentów oparta została na dość grubej warstwie torfu. Występowanie zmiennej grubości torfów było przyczyną powstania nierównomiernych osiadań, które wywołały pęknięcia konstrukcji budynku.(…) Po przeprowadzeniu badań zaproponowano wykonanie odcinkowej wymiany gruntu pod fundamentami-podbicie fundamentów. Wymiana gruntu polega na odsłonięciu ławy fundamentowej na długości około 1,5metra, usunięciu gruntów organicznych do poziomu piasków i wypełnieniu wolnej przestrzeni betonem.(…) Wykonany został projekt zabezpieczenia polegający na oparciu budynku na belkach stalowych wsuniętych pod ławę fundamentową. Belka z obu stron budynku została oparta na nowym fundamencie. Szacowany koszt realizacji zabezpieczenia 80 tyś. złotych.”

Źródło: http://www.geotest.pl/poradnik/pekanie_scian_budynkow

Napisała: Katarzyna Pietryka

Źródło: www.geotest.pl

Źródło: www.geotest.pl