Zabezpieczenie placu budowy

obiekt monitZanim rozpoczniemy prace budowlane należy odpowiednio zabezpieczyć i oznaczyć działkę budowlaną. Pozwoli to zadbać o bezpieczeństwo ludzi i uchroni przed szkodami niezależnymi od nas.

Dokładne zasady zabezpieczenia placu budowlanego według prawa budowlanego i przepisów BHP znajdziemy w DzU z 2003 r., nr 47, poz. 401. W ustawie mówi się, że teren budowy należy ogrodzić, tak by uniemożliwić wstęp osób postronnych. Ogrodzenie terenu nie powinno być niższe niż 1,5m, a jeżeli to niemożliwe należy ustalić stały nadzór lub w inny oznaczyć granicę placu budowy.

Na ogrodzonym już terenie należy zadbać o prawidłowe zagospodarowanie. Do obowiązku kierownika budowy należy wyznaczenie miejsca na: jadalnie, szatnie, toalety, materiały budowlane, wyjścia ewakuacyjne. Zaznaczyć powinno się także miejsca parkingowe dla pojazdów budowlanych, wjazd/wyjazd z terenu. Podkreślić należy lokalizację odpadów budowlanych, należy określić częstotliwość wywozu oraz kto jest odpowiedzialny za opróżnianie kontenerów i usuwanie odpadów. Każdy pracownik musi przestrzegać obowiązków w zakresie utrzymania porządku na stanowisku pracy. Na obszarze budowy powinny znajdować się środki do gaszenia pożaru m.in: gaśnice.

źródło: www.skanska.pl

źródło: www.skanska.pl

W przypadku działalności po zmroku musimy oświetlić teren robót budowlanych. Natomiast, jeżeli prace będą prowadzone na wysokości, dodatkowo należy wyznaczyć strefy niebezpieczne. W strefie mogą spadać swobodnie odpady materiałów budowlanych itp. umieszczać znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń, jak: siatki, bariery, ogrodzenia, przykrycia itp. Zasada dotycząca wymiarowania stref niebezpiecznych: co najmniej 1/10 wysokości budynku, lecz nie mniej niż 6m od granicy budynku. Jeżeli zachowanie zasady nie jest możliwe, należy ustalić alternatywnie inne zabezpieczenia.

Oznaczenie placu budowy zgodnie z DzU z 2003 r., nr 120, poz. 1126

Na każdej budowie powinna znaleźć się tablica informacyjna zawierająca takie informacje jak: nazwa i adres obiektu budowlanego, imię i nazwisko inwestora (właściciela) oraz jego adres oraz dane projektanta sporządzającego informację.

Ochrona budowy przed kradzieżą

Materiały, sprzęt, maszyny budowlane coraz częściej pochodzą z nielegalnych źródeł. Ich kradzież z placu budowy i ich powtórna sprzedaż jest coraz bardziej dotkliwa, nie tylko za granicą, ale i w Polsce. Co zrobić, by zabezpieczyć materiały i sprzęt przed kradzieżą?

Wykonawca budowy może zatrudnić stróża do ochrony terenu przed złodziejami w nocy lub gdy ekipy budowlanej nie będzie aktualnie na miejscu. Jest to jednak rozwiązanie bardzo kosztowne. Alternatywą jest instalacja monitoringu i oznaczenie placu budowy w celu ostrzeżenia potencjalnych złodziei. Na budowach małej wagi, terenu mogą pilnować psy lub sąsiedzi.

Podstawowym zabezpieczeniem maszyn jest zainstalowanie immobilizera. Obecnie przy zakupie jest to montowane w podstawowej wersji. Działanie immobilizera polega na wysyłaniu przez kluczyk sygnału do urządzenia zainstalowanego przy stacyjce, który odczytuje poprawny kod i daje możliwość uruchomienia silnika.  Drugim sposobem jest ubezpieczenie. W przypadku kradzieży, w tej sytuacji znacząco wpływa to na termin wykonania prac budowlanych i uczestniczenie w skomplikowanych procesach odszkodowawczych. Często stosuje się też własne pomysły odnośnie technik ochrony sprzętu budowlanego. Jednym z najbardziej znanych jest instalowanie urządzeń odcinających pompy wtryskowe, moduły sterujące hydrauliką albo blokady obwodowe odcinające zapłon. Najbardziej skutecznym sposobem na ochronę jest instalacja nadajnika GPS. Ostatnie rozwiązanie daję nam największe szansę na znalezienie sprzętu budowlanego, gdy dojdzie do kradzieży.

Napisał: Krystian Kuczyński