Posted in Biznes

Graficzne składniki identyfikacji firmy

Wizerunek przedsiębiorstwa wyrabia się również poprzez graficzne składniki identyfikacji. Jest to pojęcie dużo szersze niż samo logo, chociaż ono jest podstawowym składnikiem identyfikacji wizualnej przedsiębiorstwa. 

Więcej Graficzne składniki identyfikacji firmy